Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Effatha"

Grupa w szczególny sposób jest otwarta na działanie Ducha Świętego, oddaję chwałę Bogu wmodlitwie dziękczynienia i uwielbienia, słucha Jego Słowa, naucza i apostołuje osobistym świadectwem życia.

Spotkania: w środę po Mszy św., Heßstr. 24

Kontakt: o. Rafał Nowak CSsR, tel. 089/273 220 0

 odnowa 5

Odnowa w Duchu Świętym (zwana też Odnową Charyzmatyczną) nie ma formalnego założyciela. Początki ruchu w Kościele katolickim wiąże się z modlitwami o odnowienie wiary kilku-nastoosobowej grupy amerykańskich studentów i dwóch profesorów z Duquesne University w Pittsburghu w Pensylwanii. Pełna nazwa uczelni brzmi: „Duquesne University of the Holy Sprit” (Uniwersytet Ducha Świętego). Dni skupienia zorganizowane od 17 do 19 lutego 1967 r. w Duquesne były dla ich uczestników doświadczeniem „wylania” Ducha Świętego (chrztu w Duchu Świętym) i obdarowaniem charyzmatycznym, które zaowocowało licznymi nawróceniami i rozwojem grup modlitewnych.

15. odnowaOd garstki studentów rozpoczęło się to ,co dziś dotyka ponad 119 milionów wierzących w 230 krajach na całym świecie. By powstające wspólnoty mogły dzielić się darami i charyzmatami Ducha Świętego oraz być w łączności z innymi grupami, w 1976 r. powstała (z inicjatywy kard. Leona Suenensa - odpowiedzialnego z ramienia papieża za Odnowę w Duchu Świętym w Kościele katolickim) pierwsza organizacja międzynarodowa: Międzynarodowe Biuro Charyzmatyczne (ICO). Od 1981 r. biuro tej organizacji znajduje się w Rzymie, trzy lata później zmieniono nazwę biura na Międzynarodowe Biuro Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRO). Jego zadania to przede wszystkim utrzymywanie więzi pomiędzy różnymi narodowymi komitetami służby, wydawanie biuletynu informacyjnego, organizowanie spotkań liderów Odnowy, wreszcie troska o to, by stworzyć jedność bez uniformizmu.

W Polsce Odnowa w Duchu Świętym istnieje od 1975 r. Pierwszymi liderami byli: ks. Marian Piątkowski, ks. Bronisław Dembowski, o. Adam Schulz SJ, ks. Andrzej Grefkowicz, o. Józef Kozłowski SJ. Pierwsze wspólnoty powstały w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu i Białymstoku. Od 1981 roku przedstawiciele z Polski biorą udział w Międzynarodowych Kongresach Odnowy i utrzymują kontakt z ICCRO.

W 1983 r. odbył się I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym, a od 1986 r. na Jasnej Górze ma miejsce coroczne, ogólnopolskie czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Swiętego. W 1991 r. Ośrodek Odnowy w Duchu Swiętym w Łodzi zorganizował I Forum Charyzmatyczne. W Forum Charyzmatycznym, które odbywa się co dwa lata, biorą udział zarówno osoby z Polski jak i z zagranicy. Delegatem KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym jest ks. bp Bronisław Dembowski.

03. odnowaRównież w Niemczech w polskich ośrodkach duszpasterskich powstawały pierwsze grupy charyzmatyczne. W sercach wielu osób, które wcześniej zetknęły się z Ruchem Charyzmatycznym w Polsce, pojawiło się pragnienie, by na terenie Niemiec też istniały podobne grupy modlitewne. W odpowiedzi na nie o. Józef Kozłowski SJ przed kilkunastu laty wraz z zespołem „Mocni w Duchu” przeprowadził kilka rekolekcji ewangelizacyjnych w Niemczech. Obecnie na terenie Niemiec istnieje 17 grup modlitewnych w Hamburgu, Brünsbüttel, Essen, Hanau, Gütersloh, Marburgu, Ludwigsburgu, Mannheim, Monachium, Münster, Rödental, Ingolstadt, Kempten, Werl, Kolonii, Frankfurcie oraz w Luxemburgu i Zurychu. Powstało również stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych. Wspólnoty te działają przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech i posiadają asystenta kościelnego, którym jest proboszcz PMK Ingolstadt ks. Ryszard Kaźmierczak SDB.

45. odnowaW 2001 r. odbyło się I Forum Charyzmatyczne Wspólnot Polskojęzycznych w Niemczech. Odtąd każdego roku ponad 350 osób uczestniczy w weekendowym forum, by pogłębić swoją wiarę, na nowo doświadczyć działania Ducha Świętego w swoim życiu i umocnić relację z Jezusem. Wiele osób przeżyło w czasie Forum swoje duchowe nawrócenie i fizyczne uzdrowienie. Gośćmi na Forum byli m.in.: wspomniany o. Józef Kozłowski SJ, o. Remigiusz Recław SJ z zespołem ewangelizacyjnym „Mocni w Duchu”, ks. John Bashobora z Ugandy i wielu innych.W tym roku Forum odbędzie się w dniach 5 - 7 października w Vierzehnheiligen, niedaleko Bambergu.

14. odnowaOd stycznia 2000 r. przy naszej Misji odbywają się spotkania Wspólnoty Effatha (z gr. „otwórz się” – Mk 7, 34). Opiekunami grupy byli: s. Anna Flasza, o. Dariusz Rzepa, o. Mariusz Mazurkiewicz, a aktualnie moderatorem jest o. Bogdan Nieć. Obecnie ok. 40 osób spotyka się w środy po Mszy św., by wspólnie uwielbiać Pana, słuchać Słowa Bożego i wzajemnie dzielić się tym, jak Bóg działa w maszym życiu. Jesteśmy otwarci nie tylko na działanie Ducha Świętego przychodzącego z obfitością swoich darów, ale również na przyjecie każdego człowieka, często szukajacego swojej drogi do Boga, zagubionego i poranionego. Wspólnota Odnowy w Duchu Swiętym bierze również czynny udział w życiu naszej parafi np. prowadząc pierwszopiątkowe adoracje, drogę krzyżową, co piątkowe wyświetlanie filmów wideo o tematyce religijnej , posługując modlitwą wstawienniczą, poprzez kolportaż książek i pomoc przy organizacji festynów parafialnych. Corocznie przygotowujemy też noc czuwania przed uroczystością Zesłanie Ducha Święego. W 2005 r. grupa nasza była organizatorem V Forum Charyzmatycznego w Monachium, a w październiku zeszłego roku byliśmy wraz ze wspólnotą z Frankfurtu współorganizatorami trzydniowych dni szkolenia dla animatorów i liderów. Gościliśmy trzyosobową grupę „S.O.S dla wspólnot” z Łodzi ,która poprzez konferencje i warsztaty uczyła nas jak posługiwać otrzymanymi darami i jak rozeznawać w wierze. Raz w roku z sąsiadujacymi wspólnotami z Ingolstadt , z Kempten i z Rosenheim organizujemy Dzień Wspólnoty, gdzie dzielimy się osobistym świadectwem spotkania z żywym Jezusem, a poprzez Eucharystię, konferencje i wspólne modlitwy ubogacamy się wzajemnie. Następne spotkanie odbędzie się w PMK w Ingolstadt 10 marca 2012r.

05. odnowa15 lutego 2012 r. rozpoczęło się w naszej Misji Seminarium Odnowy Życia.

Są to 10 - tygodniowe rekolekcje przeznaczone dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją relację z Jezusem, poprzez modlitwę i lekturę duchową.

Pragniemy towarzyszyć osobom przeżywającym seminarium dzieląc się z nimi własnym doświadczeniem i posługując modlitwą, by mogły doświadczyć Pięćdziesiątnicy w swoim życiu.

Agnieszka Bill

 

Odnowa w Duchu Świętym przy Polskiej Parafii w Monachium

w latach 2005-2014