Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala działa w monachijskiej dzielnicy Neuperlach przy kościele św. Moniki Max-Kolmsperger Str. 9a. Zajęcia szkolne odbywają się w pomieszczeniach parafialnych w sobotę w godzinach od 9.30 do 13.00 (oprócz ferii szkolnych).


W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszcza 187 uczniów, natomiast w zajęciach przedszkolnych - w ciągu tygodnia - w bierze udział grupa 40 dzieci (od roczku do 4 lat). W szkole i przedszkolu pracuje 16 wykwalifikowanych nauczycieli.


Celem naszej Szkoły jest przekazanie uczniom wartości katolickich i patriotycznych. Zajęcia szkolne obejmują katechezę, naukę j. polskiego, wiedzę o Polsce z elementami geografii i historii, muzykę i śpiew.
Uczniowie naszej Szkoły corocznie biorą udział w Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech.
Przy naszej Szkole działa także Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak".

Od roku 2014 Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Monachium na Neuperlachu ma własny sztandar oraz patrona – Bł. Bpa Michała Kozala.

Cykliczne akademie oraz imprezy organizowane przez Szkołę:
- Akademia „Gloria victis" poświęcona powstańcom warszawskim (ostatnia niedziela wrzesnia)
- 1 Listopada – uczestnictwo we Mszy św. w byłym niemieckim Obozie Koncentracyjnym w Dachau
- 11 listopada – Msza św. oraz akademia patriotyczna z okazji Święta Niepodległości
- zabawa andrzejkowa dla dzieci i dorosłych
- św. Mikołaj oraz wigilie klasowe
- Orszak Trzech Króli (6 stycznia)
- wieczór kolęd
- jasełka
- zabawa karnawałowa dla dzieci i dorosłych
- zimowisko w Oberammergau
- rekolekcje wielkopostne
- Misterium Męki Pańskiej dla dzieci
- 3 maja - odpust parafialny
- Dzień Matki
- Dzień Rodzin (festyn sportowy)
- udział w Dniu Polskim w Monachium
- Bennofest
- wycieczki klasowe

Zarząd Szkoły:
o. mgr lic. Tomasz Sadowski CSsR (przewodniczący)
mgr Beata Szatkowska (dyrektor Szkoły)
mgr Iwona Smól (zastępca dyrektora)
Monika Kozłowska (przewodnicząca Rady Rodziców)

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017:
mgr Renata Brunn, Agnieszka Klim, mgr Monika Konopka, mgr Magdalena Kułaga, Barbara Menhard, mgr Sylwia Mielko, mgr Jolanta Modlińska, mgr dk. Marek Nawrocki, mgr Anna Pajonk, mgr Agnieszka Papierowska, mgr Anna Przybyło, mgr Emilia Ramczykowska-Elgert, mgr lic. o. Tomasz Sadowski CSsR, mgr Iwona Smól, Halina Wojnarowicz, mgr Anna Tankielun.

Tablo 2016 a

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

przewodnicząca: Monika Kozłowska
zastępca: Wioletta Jaworowska
sekretarz i skarbnik: dr Adam  Tankielun

Przedstawiciele przedszkola:
Anna Chomik, Wioletta Jaworowska, Beata Prudlo

Przedstawiciele klas:

kl. 0 Agnieszka Brase, Aldona Kragler,  Agnieszka Klim, Alicja Zimmer
kl. I Kamila Bogdan, Marcin Lidzberski, Aneta Liwowski
kl. II Wioletta Jaworowska
kl. III Agnieszka Potoczny, Joanna Zalewska, Jolanta Jancewicz
kl. IV Agnieszka Borkowska, Anna Gawle
kl. I/II gimn. Monika Kozłowska, Adam Tankielun

rodzice 2 NP 2015