Przygotowania do Niedzieli Palmowej na Neuperlachu

przyg. palm NPW sobotę, 19 marca 2016 r., rodzice oraz uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala przygotowywali wielkanocne palmy, które następnego dnia – w Niedzielę Palmową – były rozprowadzanie wśród wiernych naszej parafii. Dochód przeznaczono na potrzeby Szkoły. Nad stroną organizacyjną całego przedsięwzięcia czuwały panie z Rady Rodziców: Monika Kozłowska i Wioletta Jaworowska.