Rada Parafialna kadencji 2018-2022

rada parafialna 2
 
 
16 kwietnia 2018 r. ukonstytuowala sie Rada Parafialna kadencji 2018-2022
 
 
 
 
 
mgr inż. Wojciech Grądalski– przewodniczący
Jadwiga Teresa Wilgocka– wiceprzewodnicząca
dr med. Joanna Lange – sekretarz

mgr inż. Dariusz Arsan
mgr Aleksandra Bezuszko
Tadeusz Hajduk
Andrzej Halemba
Joanna Horbacz
Aleksandra Kupczak
inż. Andrzej Majchrzak
mgr inż. Beata Modzelewska-Kowalewska
Pelagia Pajonk
Zofia Pajonk
mgr inż. Alina Richter
Ewa Rogowska
mgr Tomasz Stojak
mgr inż. Urszula Szpetkowska
Bernadeta Ziemianin