Otwarcie szopki na Dworcu Głównym

szopka aW niedzielę 10 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 na Dworcu Głównym w Monachium otwarta zostanie polska szopka wyrzeżbiona przez uczniów liceum Kenara z Zakopanego. W tym roku szopka będzie miała temat "Betlejem i Męczennicy" z dodatkowymi figurami bł. braci Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka jak i Dietricha Bonhoeffera. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium, Polska Parafia wraz z Konsulatem Generalnym RP przy współpracy Bahnhofmanagement HBF München i Rady Cudzoziemców miasta Monachium. Wśrod zaproszonych gości będą przedstawiciele miasta Monachium, Landu Bawarii, Kościołów, Polityki i Stowarzyszen społecznych. Uroczystość otwarcia szopki towarzyszyć będą Polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu grupy góralskiej z Polski. Spotkanie skończy się poczęstunkiem: polskim makowcem i Glühweinem. Miejscem wystawienia szopki jest główna hala wejściowa dworca. Szopka będzie wystawiona do 6 stycznia 2018 r.